• Veratex Česká republika s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 26013321 DIČ: CZ26013321
  • Adresa pro zasílání reklamací: Veratex, Zámecká 280, 54957 Teplice nad Metují, telefon: 491 581 379

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě pořízeného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a ztvrzujete, že dorazil nepoškozený vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ani reklamovat.Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoli pro firmy (nákup na IČO). V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. sjednání nápravy a to bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, odstoupením od smlouvy.

Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Avšak je-li v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující zodpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto iv případě poškození nese plnou zodpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, protože reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna

 

POSTUP REKLAMACE

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

Zašlete zboží na adresu: Veratex, Zámecká 280, 549 57, Teplice nad Metují, telefon: 491 581 379

Spolu s kopií prodejního dokladu. Ve vlastním zájmu prosím zasílejte reklamované produkty pojištěné. Zboží zasílejte v originální obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží.

Osobní předání reklamace je možné pouze na adrese: Veratex, Zámecká 280, 54957 Teplice nad Metují v pracovních dnech Po-Pia 6-14h, mimo dny během celozávodní dovolené. Při osobním předání reklamace je nutno zboží předat včetně původního obalu.

Projeví-li se závada při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající řešení reklamace výměnou za bezvadný kus v těchto případech zboží není viditelně použito a je zřejmé, že vadu nezpůsobil kupující není ještě vyplněn záruční list

(C) 2012 Veratex Česká republika s.r.o.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Nepovolovat cookiesPovolit vše